ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης σε συνεργασία με τη Lidl Ελλάς ξεκίνησαν τη δεύτερη δράση ανοιχτής καινοτομίας “Sustainability Hackathon”, με την τεχνολογική και οργανωτική υποστήριξη της Crowdpolicy, στο πλαίσιο της εθνικής καμπάνιας «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης» και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στόχος της δράσης είναι η ενεργοποίηση της κοινωνίας και των επιχειρήσεων για τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών και λύσεων που αξιοποιούν την τεχνολογία, για να συμβάλλουν σε μια βιώσιμη καθημερινότητα.

To “Sustainability Hackathon” πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 15-17 Απριλίου 2022, με τη χρήση συνεργατικών εργαλείων και ψηφιακών μέσων επικοινωνίας, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον ομάδων και startups από όλη την Ελλάδα. Σε όλη τη διάρκεια του τριημέρου συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν πολλές δημιουργικές ιδέες και προτάσεις για λύσεις και καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές για τη βιωσιμότητα, την αειφορία και την επιχειρηματικότητα. Περισσότερα από 110 “Mentoring Sessions”, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και στελεχών της αγοράς, υποστήριξαν τους συμμετέχοντες στον σχεδιασμό του επιχειρηματικού τους μοντέλου καθώς και στη διαμόρφωση της βασικής επιχειρηματικής ιδέας. Συνολικά, έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό 375 διαγωνιζόμενοι, 35 ομάδες και 35 μέντορες.

To “Sustainability Hackathon” ολοκληρώθηκε την Κυριακή 17 Απριλίου με την τελική παρουσίαση των προτάσεων από όλες τις ομάδες. Η αξιολόγηση βασίστηκε στην πληρότητα των λειτουργικών χαρακτηριστικών ή της ιδέας, ανάλογα με τον βαθμό ολοκλήρωσής της, στο επιχειρησιακό μοντέλο και στην τεχνολογική καινοτομία. Από τις συνολικά 30 ομάδες που παρουσίασαν, 5 διασφάλισαν την είσοδό τους στο 5μηνο πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης. Το Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί ο τελικός, όπου μία ομάδα θα διακριθεί́ ως νικήτρια της διοργάνωσης.

Οι 5 ομάδες που διακρίθηκαν είναι οι ακόλουθες:

– Dataphoria: Analytics-as-a-Service υπηρεσίες σε εταιρείες και οργανισμούς ώστε να μετρήσουν, να επιταχύνουν και να αναδείξουν τη μετάβασή τους προς την αειφορία.

– Rethinkers: Εφαρμογή με σύστημα επιβράβευσης που συμβάλλει στην οικολογική εκπαίδευση και τη χρήση eco-friendly προϊόντων από τους πολίτες.

– Hagirls: SmartBin, ένας έξυπνος κάδος που θέλει να κάνει την ανακύκλωση παιχνίδι.

– JBM: Water Manager SaaS, μια λύση για το πρόβλημα της αλόγιστης χρήσης νερού στα αστικά κέντρα.

– Let’s Park: Crowdsourcing πλατφόρμα που διασυνδέει ομάδες πολιτών και Δήμους με το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Κοινωνικής Ενεργοποίησης (ESG) εταιρειών.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ