ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ Α.Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη συνεργάζεται με το επιτυχημένο brandZEUS + DIONE με στόχο την επίτευξη συνεργειών για τη μείωση των πλαστικών μίας χρήσης και τη  μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων.

https://www.zeusndione.com/

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ