ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ Α.Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Χάρης Ποντίκας

Υπεύθυνος Προγράμματος «Τυφώνα»

Ο Χάρης είναι Περιβαλλοντολόγος – Ωκεανογράφος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αιγαίου Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας, με δίπλωμα στα Ναυτιλιακά από το Derby University of London. Επίσης κατέχει δίπλωμα Marine Surveyor από τη Lloyd’s Maritime Academy of London, με εξειδίκευση στη θαλάσσια ρύπανση και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Έχοντας πιστοποιήσεις στο πλαίσιο της Πράσινης Ναυτιλίας και Ενεργειακής Σχεδίασης Πλοίων, στις επιθεωρήσεις πλοίων και Port State Control, καθώς επίσης από το νηογνώμονα DNV-GL Internal Auditor for ISM, ISPS & MLC, γεφυρώνει το περιβαλλοντικό του υπόβαθρο με το χώρο της Ναυτιλίας. 

Εργάστηκε στην οικογενειακή επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της Ναυτιλίας, συγκεκριμένα στην επισκευή πλοίων και, στη συνέχεια, σε μεγάλη περιβαλλοντική εταιρεία, ως υπεύθυνος για την εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτου περιστατικού ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή και άλλες επιβλαβείς ουσίες και στέλεχος εκπαίδευσης προσωπικού αρμόδιων δημοτικών φορέων (οργανισμοί λιμένων) και πετρελαϊκών εταιριών. Επίσης, έχει διατελέσει Site Project Manager σε έργα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στο εξωτερικό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ