ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

Τα προγράμματα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης επικεντρώνονται στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στην καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης σε όλη τη Μεσόγειο.

x

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ