ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, στο πλαίσιο της ενίσχυσης και προώθησης της συνεργασίας στην προστασία των θαλασσών, δημιούργησε το 2018 το «Δίκτυο Συνεργασίας Για Το Θαλάσσιο Περιβάλλον». Στο Δίκτυο συμμετέχουν 29 μέλη προερχόμενα από την ερευνητική κοινότητα, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τα κοινωφελή ιδρύματα, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τον επιχειρηματικό κόσμο.

Ο κύριοι άξονες στους οποίους επικεντρώνεται η δράση του Δικτύου είναι:

  • Η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των φορέων
  • Η ενίσχυση της έρευνας για την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τις δυνατότητες βελτίωσής του
  • Η ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού για θέματα πρόληψης και προστασίας
  • Η συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Στις δράσεις του Δικτύου περιλαμβάνονται η διοργάνωση ημερίδων και ενημερωτικών συναντήσεων, η προώθηση προτάσεων στους διαμορφωτές γνώμης, οι κοινοί καθαρισμοί ακτών, η παραγωγή τηλεοπτικών σποτ με μορφή κοινωνικού μηνύματος για τα Πλαστικά μίας Χρήσης, καθώς και δράσεις ενημέρωσης.

https://diktyogiatithalassa.gr/

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ