ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

Το πρόγραμμα «Fishing For Litter» στοχεύει στη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων με τη συμμετοχή της αλιευτικής κοινότητας. Οι συμμετέχοντες αλιείς τράτας δεσμεύονται για την καταγραφή των απορριμμάτων που συγκεντρώνονται στα δίχτυα τους στη διάρκεια της συνηθισμένης τους αλιευτικής δραστηριότητας, καθώς και την απομάκρυνση και διαχείριση των απορριμμάτων με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Τα ευρήματα που καταγράφονται από τους αλιείς σε ειδική φόρμα αναλύονται από την επιστημονική ομάδα του προγράμματος με στόχους την κατανόηση της φύσης της ρύπανσης στον βυθό της θάλασσας και την αναζήτηση κατάλληλων παρεμβάσεων για τον περιορισμό της.

 

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση iSea στις περιοχές της Μηχανιώνας, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, όπου συγκεντρώνεται σημαντικό ποσοστό του ελληνικού αλιευτικού στόλου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

x

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ