ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ Α.Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Tο Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό “The People’s Trust” ξεκινούν το νέο πρόγραμμα “TRUST THE CHANGE”, στα δέκα νησιά του προγράμματος “SeaChange Greek Islands”. Στόχος του νέου προγράμματος είναι να ενδυναμώσει τη μικροεπιχειρηματικότητα με τρόπο επωφελή για το περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Link The People's Trust

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ