ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

The Peoples Trust

Το The People’s Trust είναι ένας ιδιωτικά χρηματοδοτούμενος  μη – κερδοσκοπικός οργανισμός που υποστηρίζει νέες και υφιστάμενες μικρές ελληνικές επιχειρήσεις, όλων των κλάδων, παρέχοντάς τους μικροχρηματοδότηση και δωρεάν υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Στόχος του οργανισμού είναι να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας μέσα από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. To The People’s Trust παρέχει στους επιχειρηματίες τα απαραίτητα εφόδια για να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους και επιδιώκει τη μακροπρόθεσμη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και τη δημιουργία θετικού οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου. Το The People’s Trust μοιράζεται το όραμά του για ένα καλύτερο αύριο με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, το οποίο υποστηρίζει πολλαπλώς τους σκοπούς του και του δίνει τη δυνατότητα να υλοποιεί το σημαντικό έργο του.

https://www.thepeoplestrust.org

 

 

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ