ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ Α.Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ “TYPHOON PROJECT” ΣΤΑ LLOYD’S LIST GREEK SHIPPING AWARDS 2020

Μια σημαντική διάκριση απέσπασε το “Typhoon Project” του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη στα Lloyd’s List Greek Shipping Virtual Awards 2020, καθώς του απονεμήθηκε το “Sustainability Award” για τη συμβολή του στον καθαρισμό των ακτών της χώρας και στην υποστήριξη της έρευνας για τη θαλάσσια ρύπανση. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε διαδικτυακή εκδήλωση την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, στην οποία συμμετείχαν κορυφαία ονόματα της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλίας.

 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ANNUAL SUSTAINABILITY SUMMIT

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη διακρίθηκε για τη δωρεά 600.000 επαναχρησιμοποιούμενων ατομικών παγουριών στους μαθητές δημοτικών σχολείων, ως μια πρακτική με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο και καινοτομία, η οποία ξεχώρισε εν μέσω της πανδημίας στην Ελλάδα.

Η απονομή της διάκρισης πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου του 2020 στην εκδήλωση “Annual Sustainability Summit”, από το ΜΒΑ International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (CSE).

Corporate Affairs Excellence Awards

Βραβείο που απονεμήθηκε στο Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη για το πρόγραμμα «SeaChange Greek Islands» στη θεματική της στρατηγικής στην επικοινωνία.

 

Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής

Βραβείο Αναγνώρισης Κοινωφελούς Έργου από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής, για το έργο του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 

Innovation In Politics Awards

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη διακρίθηκε στα ομώνυμα  ευρωπαϊκά βραβεία στο Βερολίνο, για τη δράση του προγράμματος SeaChange Greek Islands στη Βαγιά της Σερίφου Κυκλάδων και για τη συνεργασία με τον Δήμο Σερίφου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ