ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

Η προάσπιση του συλλογικού συμφέροντος σε όλους τους τομείς και η συμβολή στην καταπολέμηση αδιαφανών διαδικασιών είναι ένα από τα κύρια πεδία ενδιαφέροντος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης.

 

ΘΑΛΗΣ

To Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης συγχρηματοδοτεί το πρόγραμμα Θαλής ΙΙ, το οποίο εκπονεί τη μελέτη, καταγραφή και αξιολόγηση του οικοσυστήματος των ΜΚΟ στην Ελλάδα. Στόχοι του προγράμματος είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κοινωφελούς χώρου, η προώθηση των αρχών της διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης, η ενίσχυση της εικόνας των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και της εμπιστοσύνης προς αυτές, καθώς και η ανάδειξη του ρόλου τους.

 

Vouliwatch

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης υποστήριξε για ένα έτος τη λειτουργία του οργανισμού Vouliwatch, ενισχύοντας την παρακολούθηση του κοινοβουλευτικού έργου στις θεματικές της προστασίας των ακτών, της αλιείας και της γαλάζιας οικονομίας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το Vouliwatch προώθησε στη Βουλή των Ελλήνων αναφορές και ερωτήματα του Δικτύου Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ