ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ Α.Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Συνδιοργάνωση  του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη με το ΒΜW Foundation, με θέματα την προώθηση διαλόγου για ζητήματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος, τη διερεύνηση τρόπων επανένταξης των πλέον αδικημένων μελών της κοινωνίας, και την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι (Ιούνιος 2017,  ξενοδοχείο Life Gallery Athens).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ