ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ Α.Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Ημερίδα για ανταλλαγή γνώσεων και ανάπτυξη συνεργασιών αναφορικά με τους καθαρισμούς ακτών (Νοέμβριος 2017, ξενοδοχείο King George).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ