ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ Α.Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Συνδιοργάνωση Εκδήλωσης με την ΕΟΕ-ΕΘΝΟΑ με θέμα την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο πλαίσιο του παγκοσμίου εορτασμού της «OLYMPIC DAY» (Ιούνιος 2018, Παναθηναϊκό Στάδιο).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ