ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ Α.Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Πιστεύοντας στην αξία της εκπαίδευσης και στην ανάγκη ενίσχυσης της ακαδημαϊκής έρευνας, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη προσφέρει υποτροφίες σε αντικείμενα σχετικά με τη δραστηριότητά του, όπως η προστασία της θάλασσας και η θαλάσσια ρύπανση (Πανεπιστήμιο Πάτρας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου) καθώς και στη βιώσιμη επιχειρηματικότητα (American College of Greece).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ