ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ Α.Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη υποστηρίζει το ερευνητικό έργο του Hellenic Observatory, ενισχύοντας οικονομικά θεματικές προσκλήσεις ενδιαφέροντος για έρευνα σε τομείς επιλογής του ακαδημαϊκού φορέα. Επίσης, συμβάλλει στην προώθηση του διαλόγου σε μείζονα ζητήματα της πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ