ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ Α.Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη διακρίθηκε για τη δωρεά 600.000 επαναχρησιμοποιούμενων ατομικών παγουριών στους μαθητές δημοτικών σχολείων, ως μια πρακτική με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο και καινοτομία, η οποία ξεχώρισε εν μέσω της πανδημίας στην Ελλάδα.

Η απονομή της διάκρισης πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου του 2020 στην εκδήλωση “Annual Sustainability Summit”, από το ΜΒΑ International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (CSE). 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ