ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης συνεργάζεται με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την από κοινού συμμετοχή στην εθνική προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος, τη σταδιακή κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης, την πρόληψη και αποφυγή της θαλάσσιας ρύπανσης. Στο πλαίσιο του τριετούς Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2021, το Ίδρυμα μοιράζεται την τεχνογνωσία του, η οποία επικεντρώνεται στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης, για την συλλογή στοιχείων που αφορούν τα είδη, την προέλευση και τους όγκους απορριμμάτων που εντοπίζονται στις ελληνικές θάλασσες. Στόχος του Μνημονίου είναι η εξοικείωση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στην Περιβαλλοντική-Ενεργειακή και Πολιτική Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ