ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης συνεργάζεται με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με σκοπό την ανάπτυξη δράσεων σε τομείς που αφορούν την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης στην προστασία του μνημειακού αποθέματος. Στο πλαίσιο του τριετούς Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2021, το Ίδρυμα συντονίζει οργανωμένες δράσεις καθαρισμών σε περιοχές ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας, εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και ενημερωτικές δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ