ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ Α.Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Πατρών σε θέματα καταγραφής βενθικών, επιπλεόντων και παρακτίων απορριμμάτων με χρήση τεχνολογιών αιχμής (ROVs, drones και συστήματα αυτόματου εντοπισμού απορριμμάτων). Το Ε.ΘΑ.ΓΕ.Φ.Ω. δραστηριοποιείται ερευνητικά τα τελευταία 25 χρόνια, μεταξύ άλλων, σε θέματα θαλασσίων απορριμμάτων.

http://www.oceanus.upatras.gr/

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ