ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Πατρών σε θέματα καταγραφής βενθικών, επιπλεόντων και παρακτίων απορριμμάτων με χρήση τεχνολογιών αιχμής (ROVs, drones και συστήματα αυτόματου εντοπισμού απορριμμάτων). Το Ε.ΘΑ.ΓΕ.Φ.Ω. δραστηριοποιείται ερευνητικά τα τελευταία 25 χρόνια, μεταξύ άλλων, σε θέματα θαλασσίων απορριμμάτων.

http://www.oceanus.upatras.gr/

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ