ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ Α.Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη συμμετέχει στα «Σημεία Σ», μια σύμπραξη με τα Ιδρύματα Ι.Σ. Λάτση, ΤΙΜΑ, Hellenic Hope, Μποδοσάκη, Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, Α.Γ. Λεβέντη, Costas Lemos Foundation για την ενίσχυση προτάσεων χρηματοδότησης σε εύρος θεματικών. Το Ίδρυμα υποστηρίζει προτάσεις στην ευρύτερη θεματική του περιβάλλοντος.

https://www.latsis-foundation.org/ell/program/simeia-stiriksis

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ