ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό την ανάπτυξη δράσεων σε τομείς που αφορούν την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης στην προστασία του μνημειακού αποθέματος.

Στόχος του Μνημονίου Συνεργασίας είναι η από κοινού συμμετοχή σε έργα, πρωτοβουλίες και χρηματοδοτούμενα προγράμματα που θα περιλαμβάνουν οργανωμένες δράσεις καθαρισμών σε περιοχές ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας, εκπαιδευτικά προγράμματα και ενημερωτικές δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, καθώς και σύσταση «πράσινων σημείων και ζωνών» σε ενδεδειγμένους αρχαιολογικούς χώρους. Στο πλαίσιο αυτό, τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και οι εποπτευόμενοι φορείς τους θα ενημερωθούν και θα εξοικειωθούν σε καλές πρακτικές που αφορούν την μείωση των πλαστικών μίας χρήσης, και κατ’ επέκτασιν την αντικατάστασή τους με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.

 

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν για λογαριασμό του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης η Πρόεδρος Εύη Λαζού και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού η Υπουργός Λίνα Μενδώνη. Η εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας προβλέπεται να ξεκινήσει άμεσα,  με τη διενέργεια από κοινού δράσεων για τα επόμενα τρία χρόνια.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ