ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

Με σκοπό να γίνει η Ελλάδα μία από τις πρώτες χώρες της Ε.Ε. που θα μειώσει σταδιακά τα πλαστικά μιας χρήσης, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης συνεργάζεται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μείωση και σταδιακή κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ίδρυμα συντονίζει τις δράσεις ενημέρωσης για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, δίνει συμβουλές και αναδεικνύει καλές πρακτικές για μια ζωή χωρίς πλαστικά μίας χρήσης.

 

https://supfree.gr/

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ