ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης υποστηρίζει πολλαπλώς τον χώρο της εκπαίδευσης, υλοποιώντας εκπαιδευτικά προγράμματα για το περιβάλλον και ενισχύοντας εκπαιδευτικές δράσεις άλλων φορέων. Υποτροφίες, χρηματοδότηση ερευνητικών δράσεων και στήριξη δοκιμασμένων προγραμμάτων πλαισιώνουν τον κορμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος, ο οποίος αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικά ζητήματα.

x

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ